5- .

" ѣ!"  


" ѣ!" () . OMI , 30 2020 .

 

,

 

: -, -, .

 

(Pachale Mysterium Christi).

" - " ( ) .

 

" ѣ!"" ѣ!"" ѣ!" - ʳ ʳ - .

 

, , - - , . ̳ . .

 

.

, , 쳳, ̳ - - ̳ , .

 

, , : " ѣ!" ( ) " - " (. ʳ ).

 

+ ()

-

, 30 2020

 

 

 

" ѣ!"

Pożegnalne Słowo archimandryty Sergiusza (Gajka) na pogrzebie o. prof. Wacława Hryniewicza OMI w Kodniu, 30 maja 2020.

 

Czcigodny Ojcze Profesorze Wacławie,

 

w dniu Twego pogrzebu w Kodniu nad Bugiem, pragnę przekazać Ci słowa pożegnania i podziękowania od chrześcijan różnych tradycji i różnych wyznań na Białorusi: grekokatolików, rzymskokatolików, prawosławnych i protestantów.

Zmartwychwstałemu Chrystusowi dziękujemy za Twój niestrudzony wysiłek () głębokiej refleksji nad Paschalną Tajemnicą Chrystusa (Pachale Mysterium Christi).

Twoja paschalna trylogia „Chrystus – nasza Pascha” dla wielu chrześcijan na Wschód od Bugu (i aż do Władywostoka) stanowiła źródło duchowej mocy na drodze pojednania i wspólnego świadectwa Ewangelii.

Twoje prace nad teologią Starożytnej Rusi – zwłaszcza nad spuścizną metropolity Iłariona Kijowskiego i biskupa Cyryla z Turowa – pomagały nam na nowo odkrywać duchowe bogactwo naszych Ojców w wierze.

Owoce Twej teologicznej diakonii ekumenicznej inspirowały młodych chrześcijan, mieszkających po obu brzegach Bugu, do braterskich Ekumenicznych Spotkań Kodeńskich w rzymskokatolickim Sanktuarium Matki Jedności w Kodniu, w neounickiej parafii św. Nikity w Kostomłotach i w prawosławnym monasterze św. Onufrego Jabłecznej.

Udział młodzieży białoruskiej i ukraińskiej w tych międzynarodowych i międzykonfesyjnych spotkaniach braterskich ułatwiała wieloletnia, wytrwała pomoc Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu.

I dziś, w dniu Twego pogrzebu na wielokonfesyjnym Podlasiu, w trudnym ekresie epidemii, moja droga z Mińska do Kodnia – przez Kostomłoty – nie byłaby możliwa bez niestrudzonej pomocy Pana Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku i Pana Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu oraz ich współpracowników, którym szczerze dziękujemy.

 

Ojcze Wacławie, całą naszą wdzieczność Bogu za Twe życie i służbę wyrażamy słowami staroruskich teologów, których Ty nam odkryłeś: " ѣ!" (metropolita Iłarion) i " - " (św. Cyryl Turowski).

 

+Archimandryta Sergiusz (Gajek)

wizytator apostolski Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego

Kodeń, 30 maja 2020.

 


31.05.2020

Copyright 2008 .org
.
Design by Zmicier