Першамучаніца і роўнаапостальная Тэкля

Нарадзілася ў горадзе Іконіі. Яна была дачкой шляхетных і багатых бацькоў і адрознівалася незвычайнай прыгажосьцю. У 18 гадоў яе заручылі шляхетнаму юнаку. Пачуўшы пропаведзь сьвятога апостала Паўла пра Выратавальніка, сьвятая Тэкля ўсім сэрцам умілавала Бога Ісуса Хрыста і цьвёрда вырашыла не браць шлюб і прысьвяціць сваё жыцьцё Евангельскай пропаведзі. Маці сьвятой Тэклі запрацівілася намеру дачкі і прымушала яе выйсьці замуж за заручанага ёй жаніха. Заручнік сьвятой Тэклі пажаліўся кіраўніку горада на апостала Паўла, вінавацячы яго ў тым, што ён адхіліў ад яго нявесту. Кіраўнік засадзіў сьвятога апостала ў вязніцу. Сьвятая Тэкля ўначы таемна ўцякла з дому, падкупіла турэмных вартавых, аддаўшы ім усе свае залатыя ўпрыгожваньні, і пракралася да вязня ў вязніцу. Тры дня яна сядзела ля ног апостала, услухваючыся яго бацькоўскім навучаньням. Зьнікненьне Тэклі выявілася, і паўсюль былі разасланы слугі на пошукі зьніклай. Нарэшце яе знайшлі ў турме і сілком прывялі дахаты.
Суд прысудзіў апостала Паўла да выгнаньня з горада. Сьвятую Тэклю зноў доўга пераконвалі пагадзіцца на шлюб, але яна не зьмяніла свайго рашэньня. Ні сьлёзы маці, ні гнеў яе, ні пагрозы кіраўніка не змаглі адлучыць сьвятую Тэклю ад любові да Нябеснага Жаніха - Бога Ісуса Хрыста. Яе маці ў ашалеласьці запатрабавала ад суддзі сьмяротнага прысуду непакорлівай дачкі, і сьвятая Тэкля была прысуджана да спаленьня. Сьвятая пакутніца бясстрашна ўзышла на вогнішча і перахрысцілася. У гэты момант ёй зьявіўся Выратавальнік, багаслаўляючы на хуткі подзвіг, і невыказная радасьць напоўніла яе сьвятую душу. Высока ўзвілося полымя вогнішча, арэолам атачыла пакутніцу і не кранула яе. Грымнуў гром, і моцны лівень з градам загасіла вогнішча. Каты ў страху разбегліся. Сьвятая Тэкля, якая захоўваецца Богам, пакінула горад і з дапамогай аднаго юнака-хрысььціяніна адшукала апостала Паўла. Святы апостал і яго спадарожнікі, сярод якіх быў і сьвяты апостал Варнава, хаваліся ў пячоры недалёка ад горада, рупліва молячыся, каб Бог умацаваў сьвятую Тэклю ў пакутах. Разам зь імі сьвятая Тэкля прайшла з пропаведдзю Евангельля да Антыёхіі.
У гэтым горадзе яна падверглася пераследам нейкага саноўніка Аляксандра, які паланіўся яе прыгажосьцю. Сьвятая Тэкля адпрэчыла яго прапанову ўзяць шлюб і як хрысьціянка была асуджана на сьмерць. Двойчы на яе выпускалі галодных зьвяроў, але яны не чапалі сьвятую панну, пакорліва клаліся ў яе ног і лізалі іх. Ва ўсіх катаваньнях сьвятая пакутніца Здабычай Божай захоўвалася цэлай. Нарэшце, яе прывязалі да двух быкоў і сталі гнаць іх у розныя бакі распаленымі дубцамі, але дужыя вяроўкі разарваліся, як павуціньне, і быкі разбегліся, а сьвятая Тэкля засталася цэлай. Народ закрычаў: "Вялікі Бог хрысьціянскі!" Сам кіраўнік застрашыўся, уцяміўшы нарэшце, што сьвятую пакутніцу захоўвае Ўсёмагутны Бог, Якому яна служыць. Ён загадаў адпусціць Тэклю на волю.
Па блаславеньні апостала Паўла, Сьвятая Тэкля пасялілася ў пустэльных наваколлях Селеўкіі Ісаўрыйскай і пражыла там доўгія гады, бесперастанку прапаведуючы Слова Божае, вылечваючы хворых малітвай. Шматлікіх язычнікаў сьвятая Тэкля навярнула да Хрыста; Царква годна называе яе роўнаапостальнай. Нават паганскага жраца, які паквапіўся на яе чысьціню, яна, пакараўшы за дзёрзкасьць, прывяла да сьвятога Вадохрышча. Не раз вораг роду чалавечага спрабаваў загубіць сьвятую Тэклю праз асьлепленых грахом людзей, але сіла Божая заўсёды захоўвала верную дачку Хрыстову.
Калі сьвятая Тэкля была ўжо 90-летняй старыцай, на яе ўзьвіліся паганскія вешчуны за тое, што яна безкаштоўна лячыла хворых. Яны не маглі зразумець, што сьвятая лякуе хваробы сілай мілаты Хрыстовай, і меркавалі, што ёй апякуецца багіня-нявінніца Артэміда. З зайздрасьці да сьвятой Тэклі яны падаслалі да яе наймітаў, каб апаганіць сьвятую. Калі пераследнікі былі ўжо зусім блізка, сьвятая Тэкля закрычала пра дапамогу да Хрыста Выратавальніку, і расступілася гара, і схавала сьвятую, нявесту Хрыстову. Так перадала душу Богу сьвятая Тэкля.
Сьвятая Царква ўслаўляе "першапакутную" Тэклю як "жонак славу, настаўніцу пакутнікаў, якая адчыніла ўсім пакуты шляху". Спрадвеку ёй прысьвячалася шмат храмаў, адзін зь якіх быў пабудаваны ў Царградзе сьвятым роўнаапостальным Кастусём. Імя сьвятой першапакутніцы роўнаапостальнай Тэклі памінаецца пры пастрыжэньні жанчын у манаства.